Certyfikaty

Nie one co prawda nurkują i pracują pod wodą podobnie jak sam sprzęt . Istotą w tym wszystkim jest zawsze człowiek z jego doświadczeniem i kwalifikacjami . Posiadane certyfikaty obligują nas do wykonywania prac nie tylko rzetelnie i dokładnie ale nade wszystko bezpiecznie, zarówno dla samych osób pracujących jak i dla inwestora . Doświadczenia uzyskane przy wydobywaniu niewybuchów i niewypałów okazały się tutaj bezcenne.