Oferta

Budowle hydrotechniczne na etapie ich powstawania dawały nam jak do tej pory największe zlecenia . Jednakże prace nurkowe wykonujemy w zdecydowanie szerszym zakresie i nie zawsze są one związane z obiektami hydrotechnicznymi. Są to między innymi:

 • Umacnianie dna czyli, montaż gabionów, układanie xbloków , układanie worków.
 • Prace wydobywcze- tutaj bardzo często pomocny jest eżektor a czasami kilka naraz.
 • Poszukiwania podwodne.
 • Rozminowanie.
 • Archeologia podwodna.
 • Odpady niebezpieczne które zalegają pod wodą i wymagane jest ich wydobycie.

W celu uszczegółowienia, jakie jeszcze prace podwodne wykonujemy z wykorzystaniem naszych maszyn i urządzeń, prezentujemy poniższy wykaz:

 • Spawanie podwodne
 • Cięcie podwodne metodą ultratermiczną.
 • Wiercenie ,cięcie mechaniczne. rozbijanie -dysponujemy zarówno urządzeniami pneumatycznymi jak i hydraulicznymi o dużej mocy.
 • Malowanie pod wodą farbami polimerowymi.
 • Betonowanie podwodne . Stosowany jest tutaj beton hydrotechniczny o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych.
 • Bezinwazyjny pomiar grubości blachy. Miernik grubości użytkowany przez nas charakteryzuje się dużą dokładnością pomiarów.

Nosimy się też z zamiarem zakupu urządzeń hydro akustycznych. Budowla hydrotechniczna taka jak pomost , falochron, molo pirs itd. wymaga okresowych przeglądów . Zakupione urządzenia chcemy wykorzystywać głównie do tych właśnie celów, ale również aby prowadzić bardziej skuteczne poszukiwania podwodne. Dysponując tymi urządzeniami możemy podnieść standard obsługi zleceniodawcom. Będą mogli otrzymywać podwodne zdjęcia i podwodne filmy również z obszarów gdzie przejrzystość wody uniemożliwia wykonanie jakiejkolwiek dokumentacji zdjęciowej tradycyjną techniką.

Reasumując . Roboty hydrotechniczne to również często i prace podwodne zlecane firmom nurkowym. Należy jednak pamiętać że nurkowanie zawodowe wymaga znacznie większych restrykcji w zakresie bezpieczeństwa a co się z tym wiąże nakładów finansowych na sprzęt do nurkowania typu hełmy, maski pełno twarzowe, radiowa łączność podwodna To są oczywiście standardy w nurkowaniu zawodowym.

Dodatkowo pragniemy nadmienić że te prace w myśl ustawy należy zlecać firmom nurkowym ze stosownymi certyfikatami i uprawnieniami. (Dz. U. Nr 199 poz.1936 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)